speellijst

 

 09.02.19

Première "Vijf minuten voor aanvang!"Theater Sneek, Noorderkerkzaal 16:00 u

  

03.03.19

"Vijf minuten voor aanvang!" Wier, Ioannisteatertsjerkje  15:00 u. Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl

http://www.ioannistheatertsjerkewier.nl

16.03.19

ALNM,  Enschede, Première

20.03.19

"Vijf minuten voor aanvang!", De Pleats, Burgum 20:15 u.

Reserveren: https://www.cultuurindepleats.nl/Kaarten

21.03.19

ALNM Amstelveen

24.03.19

ALNM Assen

26.03.19

ALNM Amsterdam

28.03.19

ALNM Amsterdam

30.03.19

ALNM Arnhem

31.03.19

"Vijf minuten voor aanvang!", Buitenpost, De Point, 15:30 u.

Reserveren: http://maskelynbuitenpost.nl/vijf-minuten-voor-aanvang/

02.04.19

ALNM Heerlen

04.04.19

ALNM Zwolle

05.04.19

"Vijf minuten voor aanvang!", Einekoer Ryptsjerk 20:00 u

Reserveren: http://einekoer.sfdt.nl/contact-locatie

06.04.19

ALNM Maastricht

08.04.19

Eeuwfeest van een schuldig lied, Vries

09.04.19

ALNM Utrecht (dernière)

10.04.19

Middagje Inez, De Holdert, Drachten

12.04.19

Eeuwfeest van een schuldig lied, Ferwerd (?)

13.04.19

"Vijf minuten voor aanvang!", De Súdwester, Koudum, 20:00 u

Reserveren: http://desudwester.nl

14.04.19

Leafdesbrieven, Kleastertsjerke Koartehimmen, Boerestreek 13, 14:00 u, 12,50 Euro entree. 

15.04.19

"Vijf minuten voor aanvang!" optie, Oldamt

16.04.19

Middagje Inez, Harmonie Leeuwarden, 100 jaar VvN

17.04.19

Leafdesbrieven, Bibliotheek Franeker

24.04.19

Leafdesbrieven, Bibliotheek Kollum

27.04.19

"Vijf minuten voor aanvang!" Theater Rozenburg, Rotterdam 

02.05.19

Tseard & Inez Nij Smellinghe Drachten

08.05.19

Mademoiselle Chanel, Drachten, Odd Fellows

11.05.19

"Vijf minuten voor aanvang!" Podium Zuidhaege Assen 20:00 u,

Reserveren:www.podiumzuidhaege.nl

12.05.19

Mademoiselle Chanel, dorpskerk Huizum

 

16.05.19

Mademoiselle Chanel, Bakkeveen

19.05.19

Leafdesbrieven, Theater De Wier, Coarnjum

 

22.05.19  - 27.05.19

"Heidi" Theater 11, Zürich,  Zwitserland

 

29.05.19

Avondje Inez, Haren

31.05.19

"Vijf minuten voor aanvang!" Podiumkerkje Grevenbicht, 19:30 u.

14.06.19

Mademoiselle Chanel, Goutum 

18.09.19

Mademoiselle Chanel, Sleen

19.09.19

Eeuwfeest van een schuldig lied, Assen

09.10.19

Mademoiselle Chanel, optie

10.10.19

Leafdesbrieven, optie Burgum

17.10.19

Avondje Inez, De Doelen Franeker (besloten, Red Hat society)

18.10.19

"Vijf minuten voor aanvang!", optie

20.10.19

"Vijf minuten voor aanvang!", De Trilker, Poppingawier, 14:00 u

30.10.19

Avondje Inez, Nietap

10.11.19

Vermaarde Vrouwen, Ioannis Theaterkerkje Wier, 15:00 u.

17.11.19

"Vijf minuten voor aanvang!", optie

23.11.19

"Vijf minuten voor aanvang!", Vlechttheater Noordwolde

06.01.20

Eeuwfeest van een schuldig lied, Westerbork

10.01.20

Mademoiselle Chanel, Gasselte

11.01.20

"Vijf minuten voor aanvang!", Nut Franeker, 15:30 u

12.01.20

"Vijf minuten voor aanvang!", Podium Gorter, Balk, 15:30 u

17.01.20

Mademoiselle Chanel, Slochteren

18.01.20

"Vijf minuten voor aanvang!", De Skâns Gorredijk

26.01.20

"Vijf minuten voor aanvang!", Readtsjerkje, Roodkerk, 15:00 u

 09.02.20

"Vijf minuten voor aanvang!", Koornbeurs Franeker

29.02.20

"Vijf minuten voor aanvang!",  Hege Fonnen, Lemmer, reserveren theater@dehegefonnen.nl

26.03.20

Mademoiselle Chanel, Uithuizen

16.04.20

optie Utingeradeel

21.04.20

Avondje Inez, Appelscha

22.04.20

Eeuwfeest van een schuldig lied, Borger

23.04.20

Avondje Inez, Zwolle