de stichting

logo Stichting Theaterineziatief

Statuten

 

 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Henk te Biesebeek

Secretaris: Addie Birkhoff

Penningmeester: Pia Laning

Algemeen Bestuurslid: Ria Jongstra

 

 

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting TheaterINEZiatief. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Doel

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van het produceren, schrijven, promoten, spelen en zingen van theatervoorstellingen en concerten in Friesland en overig Nederland en Duitsland, in de Nederlandse, Friese en Duitse taal, overige gebieden en talen niet uitgezonderd, door Inez Timmer en andere door haar aangewezen personen. 

De stichting heeft tevens ten doel het ondersteunen van het ontwikkelen van concepten op voormelde gebieden, het ontwikkelen en ontplooien van activiteiten om cultuur uit te wisselen tussen Friesland, overig Nederland en Duitsland door middel van theater, lezingen, film, audio en/of multimedia presentaties.

Om bovenstaande doelen te realiseren zet de Stichting zich actief in tot het verkrijgen van financiële middelen door fondsenwerving (ook online), en voorts het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting ter realisering van haar doel zal gevormd worden door: 

 

- het stichtingskapitaal; 

- subsidies en donaties;  

- erfstellingen, legaten en schenkingen  

- eventuele andere verkrijgingen en baten

Download
Statuten Stichting
Statuten Stichting.pdf
Adobe Acrobat document 65.4 KB