Vrienden welkom!

Wilt u samen met Inez meewerken aan het maken van meer mooie muzikale theatervoorstellingen?

Word dan vriend van de Stichting Theaterineziatief. 

Schrijf ons een mail:

stichtingtheaterineziatief@gmail.com

 

 

 

De Stichting TheaterINEZiatief is heel blij met uw belangstelling en uw steun.

Om contact met u te kunnen onderhouden, hebben we gegevens die wij goed bewaken.

De stichting houdt  een lijst bij met namen, adressen, e-mailadressen van

vrienden/vriendinnen oftewel personen die een jaarlijkse bijdrage van minimaal  € 15,00 leveren aan de Stichting TheaterINEZiatief om de  theaterproducties rond Inez Timmer mede mogelijk te maken.

Nieuw is de mogelijkheid om als personen op het hetzelfde huisadres Duo-vrienden te worden voor minimaal € 25,- per kalenderjaar. U profiteert dan allebei van de voordelen voor Vrienden van de Stichting TheaterINEZiatief:

U ontvangt Nieuwsbrieven per mail

U krijgt uitnodigingen voor premières met korting op de toegangsprijs

U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse  Vriendenactiviteit  met  Inez Timmer en evt. andere artiesten

U doet jaarlijks mee aan de verloting van een gratis concert aan huis te geven door Inez Timmer en evt. andere artiesten.

Als u vriend(in) bent , houden we ook bij hoeveel u als jaarlijkse bijdrage heeft toegezegd en herinneren wij u per mail aan de betaling.

 

Inez Timmer geeft niet alleen voorstellingen voor de stichting TheaterINEZiatief, maar ook op eigen ‘manneboet’.  Afhankelijk van wie de organisator is, zijn er werkzaamheden rond de voorstellingen waar vrienden mee zouden kunnen helpen. Inez is na de voorstelling vaak druk met praten met het publiek en dan zou het fijn zijn als iemand anders BIJVOORBEELD CD’s zou willen verkopen OF ZOU KUNNEN HELPEN NIEUWE VRIENDEN TE WERVEN.

Wil je Inez als ‘vriend(in) daarbij ondersteunen, bijv. bij voorstellingen in de buurt van je woonplaats?

Laat het weten via info@ineztimmer.de

 

 

Hartelijk dank namens het bestuur van de Stichting TheaterINEZiatief,

Henk te Biesebeek, voorzitter

Addie Birkhoff, secretaris

Pia Laning, penningmeester

Assie Aukes, lid